Γάμος στην Ικαρία | Ηλέκτρα – Κωστής

Μια ιδιαίτερη εκδήλωση στις Ράχες. Η Ηλέκτρα και ο Κωστής ανταλλαξαν όρκους αγάπης και το γίορτασαν στον Αη Γιάννη με τον γιο τους Ίκαρο, παρουσία συγγενών και φίλων.