Αφιέρωμα στον πράμνιο οίνο

Αφιέρωμα στον πράμνιο οίνο

IkarianMEDIA-video-Αφιέρωμα στον πράμνιο οίνο

Πελάτες: Αγροτική εφημερίδα «Ύπαιθρος Χώρα», Afianes Wines

Ένα αφιέρωμα στο φωκιανό σταφύλι και στην παραγωγή του κρασιού της Ικαρίας με την ίδια μέθοδο που εφαρμοζόταν κατά την αρχαιότητα για την παραγωγή του περίφημου Πράμνιου οίνου.