Ιστιοπλοϊκή και ηλεκτροκίνητη μεταφορά οικολογικών προϊόντων στο Αιγαίο και τη Μεσόγειο: Ένα πιλοτικό πείραμα

Ο καπετάνιος Λουκάς Γκουρτσογιάννης με την ομάδα του παρουσίασαν το έργο αλλά και τις προοπτικές που ανοίγονται για την ιστιοπλοϊκή και την ηλεκτροκίνητη μεταφορά ως ένα βιώσιμο μοντέλο σύνδεσης των νησιών και διακίνησης/προώθησης των οικολογικών προϊόντων του Αιγαίου.

Η IkarianMEDIA ανέλαβε τη βιντεοσκόπηση των δράσεων στην Ικαρία.

Πελάτης

Aegean Cargo Sailing