Ικαρία / social promo 2020

Διαφημιστικό σποτάκι της περιφέρειας Βόρειου Αιγαίου.

Πελάτης

Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου

Υπηρεσίες

Παραγωγή βίντεο